Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1
2

Lớp Giáo...

Lớp Giáo Lý Thêm Sức

 • Date: Saturday, February 2, 2019
 • Time: 4:00 PM - 5:45 PM
 • Description: Trở lại để chuẩn bị cho việc tiếp nhận Bí Tích Thêm Sức (28 tháng 4).
3

Thánh Lễ...

Thánh Lễ Mừng Tất Niên

 • Date: Sunday, February 3, 2019
 • Time: 8:30 AM - 11:00 AM
 • Description: với ĐTGM
4

Lễ Tất N...

Lễ Tất Niên

 • Date: Monday, February 4, 2019
 • Time: 6:30 PM - 7:30 PM
5

Lễ Minh Ni...

Lễ Minh Niên

 • Date: Tuesday, February 5, 2019
 • Time: 6:30 PM - 7:30 PM
6

Lễ Cầu C...

Lễ Cầu Cho Tổ Tiên Ông Bà

 • Date: Wednesday, February 6, 2019
 • Time: 6:30 PM - 7:30 PM
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  

Saturday Feb 2, 2019

 • Lớp Giáo Lý Thêm Sức

  Saturday Feb 2, 2019 4:00 PM to 5:45 PM

  Trở lại để chuẩn bị cho việc tiếp nhận Bí Tích Thêm Sức (28 tháng 4).

Sunday Feb 3, 2019

 • Thánh Lễ Mừng Tất Niên

  Sunday Feb 3, 2019 8:30 AM to 11:00 AM

  với ĐTGM

Monday Feb 4, 2019

 • Lễ Tất Niên

  Monday Feb 4, 2019 6:30 PM to 7:30 PM

Tuesday Feb 5, 2019

 • Lễ Minh Niên

  Tuesday Feb 5, 2019 6:30 PM to 7:30 PM

Wednesday Feb 6, 2019

 • Lễ Cầu Cho Tổ Tiên Ông Bà

  Wednesday Feb 6, 2019 6:30 PM to 7:30 PM