Greetings in the Lord Jesus Christ

I would like to welcome you to the website for Our Lady of Lavang Parish.  I hope that this site will be a useful tool that guides you to programs that will enrich your faith.  May you discover blessings here as you make your way along the spiritual path before you.

God bless you and Mary keep you,

Fr. JB Hoi Quoc Tran

Chúa Nhật TN 24 (17/09/23)

Thông Báo Của Giáo Xứ

Kính Thưa ÔB và ACE,

Giáo Xứ La Vang mở cửa cho những giờ phụng vụ như thường lệ, kể từ Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11, 2020.

  • Thánh Lễ Thứ Bảy: 6:00 Chiều.
  • Thánh Lễ Chúa Nhật: 9:00 Sáng.
  • Ngày thường: Lễ như thường lệ.
  • Chầu Thánh Thể Thứ Sáu: 6:00 Chiều.
  • Kinh Lòng Thương Xót cũng bắt đầu đọc lại như thường lệ, Chúa Nhật 3:00 giờ chiều.

Xin Thiên Chúa gìn giữ bảo vệ tất cả chúng ta.

Lm. JB Trần Quốc Hội

Archdiocese of Santa Fe

Archdiocese Of Santa Fe

ĐTC: Tông Thư Fratelli Tutti

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Assisi, đây là lần thăm viếng thứ năm của ĐTC. Tại đây, Ngài đã ký Tông thư “Fratelli tutti” (mọi người là anh em), trên mộ của Thánh Phanxicô Assisi, sau khi cử hành Thánh lễ kính thánh nhân.

Tông thư “Fratelli tutti” (mọi người là anh em) nói về tình huynh đệ và tình bạn mà ĐTC có được từ cảm hứng về Thánh Phanxicô, cũng như Tông huấn thứ hai của ngài là Laudato si’, về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, được công bố vào năm năm trước đây.  Bài tóm tắc.

Hãy Vui Mừng và Hân Hoan

Tông Huấn Gaudete Et Exsultate Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Ơn Gọi Nên Thánh Trong Thế Giới Ngày Nay

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một tông huấn mới, Gaudete et Exsultate (Mừng Vui & Hân Hoan), trong đó ngài đưa ra các chỉ dẫn thực hành nhằm đạt đến sự thánh thiện trong thế giới hiện đại.  Toàn bộ Tông huấn được chia làm 5 chương với 177 đoạn....  đọc tiếp (English)

BÀI ĐỌC HÀNG NGÀY

Bài đọc trong thánh lễ có thể xem từ ktcgkpv (Weekly Reading)

App Mới

App mới có thể được tải xuống bằng cách chọn hình ảnh thích hợp dưới đây.

Trong App mới, đánh vào tên giáo xứ, "Our Lady of Lavang" ̣(nếu GPS không đang dùng).

We have our new Parish App available for you to download - click the image below 

Apple   


Android   

ĐTC Phanxicô - Tám Mối Phúc Thật

ĐƠN GIA NHẬP GIÁO XỨ (Registration Form)

Mass Times

Thánh Lễ Chúa Nhật (Sunday Mass):
Thứ Bẩy (Saturday): 6:00 pm
Chúa Nhật (Sunday): 9:00 am

Thánh Lễ trong tuần (Weekday Mass):
Thứ Hai, Thứ Tư (Mon, Wed): 8:30 am
Thứ Ba, Thứ Năm (Tue, Thu): 6:00 pm
Thứ Sáu đầu tháng (First Fri): 6:00 pm
Thứ Sáu khác (other Fridays): 8:30 am

Chầu Thánh Thể (Adoration) Friday: 6:00 pm

Office Hours

Thứ Hai đến Thứ Sáu (Mon through Fri)
AM: 9:00 - 11:30 & PM: 1:30 - 04:00

hoặc lấy hẹn (or by appointment)

Staff

ASF Virtual Concert

The Veil Removed - Film

Chúa Kitô Đang Sống

Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Của ĐTC Phanxicô Gửi Người Trẻ và Toàn Thể Dân Chúa

Tông Huấn Hậu Thượng hội đồng Christus Vivit, “Chúa Kitô đang sống”, của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ký vào Thứ Hai ngày 25 tháng 3 tại Nhà thờ Loreto. Trong văn kiện, gồm chín chương được chia thành 299 đoạn, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng ngài được gợi hứng bởi rất nhiều suy tư và đàm luận của Thượng hội đồng về giới trẻ, được cử hành tại Vatican hồi tháng 10 năm 2018.  đọc tiếp (English)

Vườn Hồng Lavang

Vườn Hồng Lavang xin kính mời quý vị đăng gửi những lời hay ý đẹp mà quý vị muốn chia sẽ với mọi người xem trang web.  Bài sẽ được xem duyệt trước khi được đăng tải.

Chân thành cảm ơn sự đóng góp lời hay ý đẹp của bạn.

Vatican News

Who are the Chinese bishops attending the Synod on Synodality?

Credit: FreshStock/Shutterstock / null

Read More

Synod 2023: Participants to include two bishops from mainland China, Archbishop Paglia

Pope Francis greets Archbishop Vincenzo Paglia, the president of the Pontifical Academy for Life, on Feb. 20, 2023. / Credit: Vatican Media

Read More

Vatican cardinal to make charity mission to Ukraine city hit by Russian drones

Black smoke billows over the city after drone strikes in the western Ukrainian city of Lviv on Sept. 19, 2023, amid Russia's military invasion on Ukraine. Drones attacked Ukraine's western city of Lviv early on Sept. 19, and explosions rang out, causing a warehouse fire and wounding at least one person. / Credit: YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images

Read More

Bishop Barron

How Not to Think About Heaven

Friends, the parable at the heart of our Gospel today from Matthew 20 is one of those passages in the New Testament that really bothers people. It proves that this parable is not just conveying correct information about God; it is reaching into our souls and doing spiritual work, shining light upon a certain darkness in us that resists him. And in this case, the darkness is a false view of what heaven is all about.

Read More

Enter the Adventure

Friends, today in our second reading, St. Paul says, “None of us lives for oneself, and no one dies for oneself. For if we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord; so then, whether we live or die, we are the Lord's.” In many ways, the whole Bible, the whole of revelation, is summed up in this statement. Yet everything in our culture militates against this: it’s all about your life, your choice, finding your voice, asserting your prerogatives. When we live in this little world, we remain stuck in a kind of permanent adolescence; when we live for the Lord, we enter into the adventure of being truly human.

Read More

Are We Saved by Faith Alone?

Friends, they say that fools rush in where angels fear to tread. Well, today I’m going to rush in to some stormy waters by looking at the central issue of the Protestant Reformation: this issue of faith and works, or faith and the law. Martin Luther famously said that what he discovered in Paul is that we are justified or saved by faith alone. But why does the same Paul, in our second reading, say that "one who loves another has fulfilled the law"? The witness of the New Testament is richly complex on this question, and the Catholic position honors that richness and complexity.

Read More