Greetings in the Lord Jesus Christ

I would like to welcome you to the website for Our Lady of Lavang Parish.  I hope that this site will be a useful tool that guides you to programs that will enrich your faith.  May you discover blessings here as you make your way along the spiritual path before you.

God bless you and Mary keep you,

Fr. JB Hoi Quoc Tran

CN Pentecost (19/05/24)

Thông Báo Của Giáo Xứ

Kính Thưa ÔB và ACE,

Giáo Xứ La Vang mở cửa cho những giờ phụng vụ như thường lệ, kể từ Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11, 2020.

  • Thánh Lễ Thứ Bảy: 6:00 Chiều.
  • Thánh Lễ Chúa Nhật: 9:00 Sáng.
  • Ngày thường: Lễ như thường lệ.
  • Chầu Thánh Thể Thứ Sáu: 6:00 Chiều.
  • Kinh Lòng Thương Xót cũng bắt đầu đọc lại như thường lệ, Chúa Nhật 3:00 giờ chiều.

Xin Thiên Chúa gìn giữ bảo vệ tất cả chúng ta.

Lm. JB Trần Quốc Hội

Archdiocese of Santa Fe

Archdiocese Of Santa Fe

ĐTC: Tông Thư Fratelli Tutti

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Assisi, đây là lần thăm viếng thứ năm của ĐTC. Tại đây, Ngài đã ký Tông thư “Fratelli tutti” (mọi người là anh em), trên mộ của Thánh Phanxicô Assisi, sau khi cử hành Thánh lễ kính thánh nhân.

Tông thư “Fratelli tutti” (mọi người là anh em) nói về tình huynh đệ và tình bạn mà ĐTC có được từ cảm hứng về Thánh Phanxicô, cũng như Tông huấn thứ hai của ngài là Laudato si’, về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, được công bố vào năm năm trước đây.  Bài tóm tắc.

Hãy Vui Mừng và Hân Hoan

Tông Huấn Gaudete Et Exsultate Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Ơn Gọi Nên Thánh Trong Thế Giới Ngày Nay

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một tông huấn mới, Gaudete et Exsultate (Mừng Vui & Hân Hoan), trong đó ngài đưa ra các chỉ dẫn thực hành nhằm đạt đến sự thánh thiện trong thế giới hiện đại.  Toàn bộ Tông huấn được chia làm 5 chương với 177 đoạn....  đọc tiếp (English)

BÀI ĐỌC HÀNG NGÀY

Bài đọc trong thánh lễ có thể xem từ ktcgkpv (Weekly Reading)

App Mới

App mới có thể được tải xuống bằng cách chọn hình ảnh thích hợp dưới đây.

Trong App mới, đánh vào tên giáo xứ, "Our Lady of Lavang" ̣(nếu GPS không đang dùng).

We have our new Parish App available for you to download - click the image below 

Apple   


Android   

ĐTC Phanxicô - Tám Mối Phúc Thật

Chúa Kitô Đang Sống

Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Của ĐTC Phanxicô Gửi Người Trẻ và Toàn Thể Dân Chúa

Tông Huấn Hậu Thượng hội đồng Christus Vivit, “Chúa Kitô đang sống”, của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ký vào Thứ Hai ngày 25 tháng 3 tại Nhà thờ Loreto. Trong văn kiện, gồm chín chương được chia thành 299 đoạn, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng ngài được gợi hứng bởi rất nhiều suy tư và đàm luận của Thượng hội đồng về giới trẻ, được cử hành tại Vatican hồi tháng 10 năm 2018.  đọc tiếp (English)

Mass Times

Thánh Lễ Chúa Nhật (Sunday Mass):
Thứ Bẩy (Saturday): 6:00 pm
Chúa Nhật (Sunday): 9:00 am

Bắt đầu từ tháng (starting from) 4/2024
Thánh Lễ trong tuần (Weekday Mass):
Thứ Hai đến Thứ Sáu (Mon through Friday): 8:30 am


Chầu Thánh Thể (Adoration) Friday: 6:00 pm

Office Hours

Thứ Hai đến Thứ Sáu (Mon through Fri)
AM: 9:00 - 11:30 & PM: 1:30 - 04:00

hoặc lấy hẹn (or by appointment)

Staff

ASF Virtual Concert

ĐƠN GIA NHẬP GIÁO XỨ (Registration Form)

The Veil Removed - Film

Vườn Hồng Lavang

Vườn Hồng Lavang xin kính mời quý vị đăng gửi những lời hay ý đẹp mà quý vị muốn chia sẽ với mọi người xem trang web.  Bài sẽ được xem duyệt trước khi được đăng tải.

Chân thành cảm ơn sự đóng góp lời hay ý đẹp của bạn.

Vatican News

Pope Francis on Pentecost: The Holy Spirit’s work in us is powerful

Pope Francis participates in Mass on the solemnity of Pentecost, May 19, 2024. / Credit: Daniel Ibanez/CNA

Read More

Everything you need to know about Pentecost

Pentecost painting. / Credit: Public domain

Read More

Fernández: Vatican’s new apparitions guidelines stress ‘caution’ in discernment process

Cardinal Víctor Manuel Fernández, prefect of the Dicastery for the Doctrine of the Faith, presides over a press conference on Friday, May 17, 2024, on the Vatican’s new document on Marian apparitions. / Credit: Rudolf Gehrig/EWTN News

Read More

Bishop Barron

Fruits of the Spirit, Works of the Flesh

Friends, we come to the Feast of Pentecost, the great celebration of the Holy Spirit. I want to focus on our second reading from the fifth chapter of St. Paul’s Letter to the Galatians, which I’ve used for years in spiritual direction. What you find there are what Paul calls “the fruit of the Spirit,” which he contrasts with “the works of the flesh.” Maybe you’re struggling and wondering, “What should I do? What path do I take?” Whatever is giving rise to the fruits of the Spirit in you is the path you want—and whatever is giving rise to the works of the flesh, stay away from.

Read More

Get to Work!

Friends, today we come to the wonderful Feast of the Ascension of the Lord. Like the disciples in our first reading, we often want to ask the Lord, “When is all of this going to come to fruition? What’s it all about? When is all of this going to make sense?” Reasonable enough questions. And we hear the same answer: It’s not for you to worry about. Rather, get to work! In the Ascension, the Lord moves to a higher dimension and then sends the Holy Spirit at Pentecost, so that we can be empowered to do Christ’s work in the world.

Read More

Hints of the Holy Spirit

Friends, we’re getting very close to Pentecost, the great feast of the descent of the Spirit. And on this Sixth Sunday of Easter, the Church gives us three readings that are hinting at the Holy Spirit—a kind of foretaste of that descent.

Read More