Giáo Lý Tân Tòng

Các Dự Tòng: 

Trần Như-Quỳnh, Nguyễn Trâm, Phạm Quyên 

xod9mwrm8vmfx2jlquag132sv2l.jpgvg6nv8agvbjp56i43udywlmc0el.jpghn1zpsu84l33iunsva2eyxgwvml.jpg

 

 

 

 

 

Bài Học

Bài   1   :  Loài Người Tìm Kiếm Thiên Chúa
Bài   2   :  Thiên Chúa Nói Với Con Người
Bài   3   :  Đón Nhận Lời Chúa
Bài   4   :  Thiên Chúa Dựng Nên Trời Đất Muôn Vật Và Loài Người
Bài   5   :  Loài Người Sa Ngã Tội - Lời Hứa Cứu Độ
Bài   6   :  Thiên Chúa Chọn Các Tổ Phụ và Dân Riêng
Bài   7   :  Thiên Chúa Thiết Lập Giao Ước và Ban Lề Luật
Bài   8   :  Thiên Chúa Chọn Các Ngôn Sứ
Bài   9   :  Chúa Giêsu Sinh Ra
Bài 10   :  Chúa Giêsu Sống Ẩn Dật
Bài 11   :  Chúa Giêsu Rao Giảng Nước Thiên Chúa
Bài 12   :  Chúa Giêsu Dạy Ta Về Chúa Ba Ngôi
Bài 13   :  Tôn Thờ Thiên Chúa
Bài 14   :  Tin - Cậy - Mến - Thờ Phượng
Bài 15   :  Sống Hiếu Thảo
Bài 16   :  Tôn Trọng Sự Sống - Sống Trong Sạch
Bài 17   :  Sống Công Bình, Sống Theo Sự Thật
Bài 18   :  Tinh Thần Mới Trong Giới Luật Cũ
Bài 19   :  Chúa Giêsu Chịu Chết và Sống Lại
Bài 20   :  Chúa Giêsu Ban Chúa Thánh Thần Cho Hội Thánh
Bài 21   :  Chúa Thánh Thần, Hồn Sống Của Hội Thánh
Bài 22   :  Mầu Nhiệm Hội Thánh
Bài 23   :  Hội Thánh Công Giáo: Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo, Tông Truyền
Bài 24   :  Các Chức Vụ Của Hội Thánh
Bài 25   :  Đức Maria Trong Mầu Nhiệm Hội Thánh
Bài 26   :  Năm Phụng Vụ
Bài 27   :  Ơn Chúa và Bí Tích
Bài 28   :  Bí Tích Rửa Tội
Bài 29   :  Bí Tích Thêm Sức
Bài 30   :  Bí Tích Thánh Thể
Bài 31   :  Thánh Lễ
Bài 32   :  Bí Tích Giải Tội
Bài 33   :  Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Bài 34   :  Bí Tích Truyền Chức Thánh
Bài 35   :  Bí Tích Hôn Phối
Bài 36   :  Tứ Chung